16
.
04
.
2024
Ольга Новікова

Перехід від дитячої групи інвалідності до дорослої в Україні

Батькам
Пацієнтам

 Цей процес включає не лише переоцінку статусу інвалідності, але й зміну в системі отримання підтримки та медикаментів.

No items found.

Перехід від статусу дитини з інвалідністю до статусу дорослої особи з інвалідністю є важливим і часто складним етапом, який вимагає ретельного планування та розуміння особливостей правової системи України. Цей процес включає не лише переоцінку статусу інвалідності, але й зміну в системі отримання підтримки та медикаментів.

Перехід до дорослої групи інвалідності

1. Оцінка стану здоров'я: коли дитина досягає 18 років, її стан здоров'я повторно оцінюється з метою визначення, чи має вона право на отримання статусу дорослої особи з інвалідністю. Ця оцінка включає медичне обстеження та аналіз медичної документації, які проводяться Медико-соціальною експертною комісією (МСЕК).

2. Подача документів: для переоцінки необхідно подати відповідні документи до МСЕК, включаючи медичні висновки, історію хвороби, а також документи, що підтверджують особу. Важливо заздалегідь підготувати та організувати всі необхідні документи.

3. Особливості оцінки: під час переходу в дорослу групу інвалідності враховуються не тільки медичні аспекти стану здоров'я, але й соціальні фактори, здатність до самообслуговування та професійної адаптації. Мета оцінки — визначити потребу в соціальній підтримці та визначити рівень працездатності.

4. Види дорослих груп інвалідності: в Україні існують три основні групи інвалідності для дорослих, кожна з яких відображає ступінь обмеження життєвої активності особи. Рішення про присвоєння групи інвалідності приймається на основі комплексної оцінки.

Отримання ліків для дорослих пацієнтів

1. Система лікарського забезпечення: дорослі особи з інвалідністю мають право на отримання певних ліків безкоштовно або з частковою компенсацією вартості. Список лікарських засобів, що підлягають безкоштовному або пільговому відпуску, визначається Міністерством охорони здоров'я України.

2. Призначення ліків: лікарські засоби призначаються лікарем на основі медичних показань. Для отримання ліків пацієнт або його законний представник повинен звернутися до лікувального закладу з відповідним рецептом.

3. Програми державної підтримки: Україна реалізує декілька державних програм, спрямованих на підтримку осіб з інвалідністю, включаючи програми забезпечення ліками. Це можуть бути програми цільового медичного забезпечення або програми соціальної підтримки.

4. Звернення до соціальних служб: особи з інвалідністю та їхні родини можуть звернутися до місцевих соціальних служб для отримання інформації про доступні програми підтримки та допомоги в оформленні необхідних документів для участі в цих програмах.

5. Соціальні аптеки: ВвУкраїні функціонують соціальні аптеки, де можна отримати ліки за пільговими цінами або безкоштовно за наявності відповідного рецепту та документів, що підтверджують право на пільги.

6. Електронні рецепти: враховуючи розвиток цифровізації в Україні, для спрощення доступу до ліків впроваджується система електронних рецептів. Це дозволяє зручно отримувати призначені лікарські засоби в аптеках, які беруть участь у відповідних державних програмах.

Важливість індивідуального підходу

Оскільки потреби та умови кожної особи з інвалідністю унікальні, важливо забезпечити індивідуальний підхід при переході від дитячої групи інвалідності до дорослої. Це стосується не лише процесу оцінки стану здоров'я, але й вибору програм підтримки та методів лікування. 

Для визначення групи інвалідності в Україні важливими є такі нормативні документи:

1. Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", який визначає інвалідність як міру втрати здоров'я, пов'язану з обмеженнями життєдіяльності, і зобов'язує державу забезпечувати умови для реалізації прав осіб з інвалідністю

2. Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"* що встановлює основи соціального захисту осіб з інвалідністю і деталізує механізми їх підтримки

Критерії встановлення інвалідності та визначення груп інвалідності деталізовані в **постанові КМУ №10 від 21.01.2015 р.**, яка включає перелік станів здоров'я, за яких група інвалідності може бути встановлена довічно.

Ці документи формують правову основу для процесу оцінки та встановлення інвалідності в Україні, визначають критерії для призначення груп інвалідності та надають огляд прав та пільг для осіб з інвалідністю.

Для отримання більш детальної інформації залишайте заявку у нас на сайті..

Фото: Pexel